HÁZAT – HAZÁT ALAPÍTVÁNY

Építsünk házat és hazát, hangyaszorgalommal, vasakarattal

Adományok, hogyan segíthet

Küldetésünk, hogy gyermekváró otthonokat építsünk fiatal magyar családoknak, akik saját erőből soha nem tudnának építkezni. Azokhoz a családokhoz, akiknek már otthont építettünk, 50 gyermek született, - a már meglévő gyermekekhez -, mert volt hová megszületniük, volt hová érkeznie a Gólyának! Azt kívánjuk elérni, hogy ezek a családok Magyarországon maradjanak ahelyett, hogy külföldön keresnék a boldogulásukat.

Jelszavunk: ITTHON legyél OTTHON, gyere HAZA!

Építsünk Házat - Hazát, hangyaszorgalommal és vasakarattal! Építkezéssel egyidejűleg - önkormányzatokkal karöltve - segítünk a fiataloknak munkát is találni, hogy vissza tudja fizetni az Alapítvány által megelőlegezett építési költséget - 20 év alatt -, kamatmentesen, átl.infláció-rátával korrigáltan. Ilyen lehetőséghez olyan rászoruló fiatalok juthatnak – forrásaink függvényében -, akik anyagi önerejük / kp.beugró, szociálpolitikai- és munkahelyi támogatás/ mellett 500 óra kaláka munkát önként vállalnak mások otthonának az építésén, vagy hasznos szervezési, számítógépes, stb. munkát, a közösség érdekében. A kalákamunka beépítésével és az alapítvány non profit volta által együttesen az építési költségek 20-30 %-kal is olcsóbbak, a mindenkori piaci áraknál.

Nemcsak otthonokat építünk, hanem közösségeket is !

Mindenkit kérünk, hogy adományaival segítse ennek az álomnak a megvalósulását.

Köszönjük a segítségüket. Isten áldja Önöket !

Üdvözlettel: Lőrincz Kálmán

Segítsen, hogy segíthessünk!  

„Badalói óvoda” felépítésére:

MagNet Bank  16200151 – 18525728 – 00000000

 

"Csiszár Attila" otthonteremtésére

MagNet Bank  16200106 – 11547985 – 00000000

 

 

 

A Házat – Hazát Alapítvány a rászoruló fiatalok otthonainak építésénél egyszerre hasznosítja

  • a védnökök,
  • a szponzorok,
  • támogatók,
  • uniós pályázati források,
  • jótékonysági események bevételeit,
  • hazai- és külföldi kaláka-munkások természetbeni és pénzbeli adományait,
  • egyházi- és állami pénzalapok forrásait, valamint a
  • lakás-várományosok önerejét. 

H O G Y A N   A D O M Á N Y O Z H A T,  T Á M O G A T H A T ?

I. Kalákamunkával

Épitkezéseinknél - és egyé jótékonységi akcióink alkalmával  meghírdetjük  mikor hol és milyen lehetőség nyílik kaláka-munkára és mettől-meddig időintervallumban lehet jelentkezni :

                                                                    klorincz11@gmail.com címen

II. Természetbeni adományokkal

Kérjük, hogy adományozási szándékát, ill. érdeklődését , hogy mire lenne szüksége az alapítványnak – jelezze  a következő e-mail címen:

                                           ,   klorincz11@gmail.com., vagy 06-30-685-0002 mobiltelefonon.

III. Pénzadományokkal

Emlékeztetjük, hogy az 1.000,-Ft-os adomány is – főleg ha sok van belőle – otthonok építését finanszírozhatja rászoruló fiatalok számára.

Alapítványunk hálás szívvel fogad minden segítséget és felajánlást.

F E L H Í V Á S

"Határtalan Összefogás"- Háza, a III. Magyarok Világtalálkozó jótékonysági céljának megvalósítására

a./ Sárga csekken:

Kérjük jelentkezzen klorincz11@gmail.com,  vagy 06-30685-0002 mobilszámon, hogy küldhessünk Önnek csekket, amire  kérjük ráírni  nevét és lakcímét:
.

 

b./ Belföldi Ft-átutalással:                OTP Zrt.,, Házat - Hazát Alapítvány

                                                        Számlaszámunk:  11714006 – 20342094

       A megjegyzésbe kérjük beírni: a Határtalan Összefogás Otthona

 

c./ Külföldről euro- és dollár átutalásokkal:

                                   Erste Bank Hungary Zrt.

                                   Házat - Hazát Alapítvány/Lőrinczné dr. Máthé Gizella/

        Számlaszám: HUF 11600006 - 00000000 - 30391264

 Nemzetközi IBAN számlaszám: HU23 11600006 - 00000000 - 30391264

 

       In the note pleqase write: Cooperation without Frontiers fo a home

 

IV. Adója 1%-ának felajánlásával Ön is hozzájárulhat alapítványunk fiatalokat segítő munkájához!

ADÓSZÁMUNK: 18013818 – 2 – 43, amit adóbevallás esetén tüntessen fel a nyomtatványon, az erre vonatkozó törvény értelmében.

Hogyan rendelkezhet az adó 1 %-ról?

Kattints ide a bővebb információért.

 

Jelenlegi legújabb, modell-értékű lakásépítési programunkat

ITTHON - OTTHON

néven indítottuk útjára

Vizsolyban.

 

·         E településen 3 házat építünk az Önkormányzati Testület- és a polgármester, Bihi MIklós   jóvoltából adományozott telkeken.

·         Nem nézhetjük ugyanis tétlenül, hogy fiataljaink külföldre távoznak, lassan nem marad orvos és egyéb szakember az oszágban.

·         Vizsolyban- és a környező településeken évek óta nincs háziorvos, tehát az 

           - első lakást egy háziorvosnak építjük.

·         A református egyház fiatal lelkészházaspárja is számos kivitelezhető ötletből származó tettel szeretné gazdagítani a települést, így 

          - a második  házat egy szociális munkás-házaspárnak fogjuk építeni.

·         Az önkormányzat munkát tud adni olyan agrár-szakembernek, aki majd segíti mind az önkormányzatot a beindított kertészeti munkákban-, mind pedig a  település lakóit a gazdálkodásban- és a Hagya-szövetkezeti mozgalom  újjáélesztését, mint falugazda, tehát a

          - harmadik gyermekváró otthont egy agrármárnöknek építjük,

E munkahelyre várunk, ill. hirdettünk pályázatot a gödöllői Agrártudományi Egyetemen, az idén végzős-, vagy már végzett  hallgatóknak.

·         A választásból látszik, hogy miközben gyermekváró-otthont építünk, egyben munkahelyet is sikerül biztosítani - a helyi önkormáynzat, egyház segítségével - az odaköltöző fiatalok számára. Igy teremtünk alapot számukra, hogy egyrészt legyen hová születnia gyermekeknek-, másrészt legyen miből kifizetnie a fiatalnak az otthon rezsijét- és a ház építéséhez megelőlegezett forrás törlesztő-részletét, mert lesz munkája.                                                    

 

E terv megvalósításához az Ön segítségére is szüksége van Alapítványunknak.

Kérjük adományával támogassa az építkezést, hogy a 3 család mielőbb beköltözhessen.

Az Önök támogatásával, segítségével egyre közelebb kerülhetnek a

R E M É N Y    L A P Á T O S A I

jövendő gyermekváró otthonaikhoz.

 

Önzetlen segítségükért alapítványunk teljes stábja

és főleg az

általunk épített otthonokba költöző fiatalok

 hálásak!!

 

EMELJÜK FEL MAGYARORSZÁGOT!