HÁZAT – HAZÁT ALAPÍTVÁNY

Építsünk házat és hazát, hangyaszorgalommal, vasakarattal

Határtalan Összefogás Otthona

F E L H Í V Á S

Legyen Ön is részese e nemes cselekedetnek!

A világ magyarságának segítsége egy mozgássérült családnak

A „Határtalan Összefogás” - Otthona

    Ahhoz, hogy fiataljaink szülőföldjükön képzeljék el a jövőjüket, azaz itthon otthon érezzék magukat, mindenekelőtt a saját lakás reményének felcsillanása lehet a legfőbb vonzerő. Márpedig összefogással, megtakarítással sok-sok új otthon tető alá hozható, ezt vallják a Házat - Hazát Alapítvány vezetői, munkatársai és segítői, Lőrincz Kálmán igazgatóval az élen. Merész elképzelésük mögé egyre többen sorakoznak fel, amiből kitűnik: a civil tetterő nem veszett ki, a jó ügy érdekében mozgósítani lehet honfitársainkat, igenis összetartó nemzet a magyar, csak megfelelő célt kell felmutatni.

 

    Az 1992 óta működő Házat - Hazát Alapítvány felhívással fordul Számos civilszervezet, segítőkész honfitárs mellett a Panoráma Világklub-hálózat is segíti a megvalósítást: a Házat - Hazát Alapítvány támogatására a külhoni magyarságot is mozgósítják. Jótékonykodási akciókat indítanak és a 2013. évi magyarországi világtalálkozó résztvevői a „határtalan összefogás” - jegyében egy mozgássérült otthonát építik majd fel: külhoni magyarok is hordják a téglát, keverik a maltert, festik a falakat és szépítik a ház környezetét. A fenti célok érdekében, az 1992 óta működő Házat – Hazát Alapítvány felhívással fordul a világ összmagyarságához, hogy közreműködésükkel, támogatásukkal, kaláka-munkájukkal mutassunk példát: építsük fel közösen a mozgássérült család otthonát!

     Dr. Tanka László, a Világklub alapító elnöke  és Lőrincz Kálmán,  a Házat – Hazát Alapítvány igazgatója, a Panoráma Világklub Pest Megyei  Társklubjának elnöke –  tisztelettel kérik a Magyarországon és határon túl, szerte a nagyvilágban élő honfitársainkat, a mintegy nyolcvan Világklub vezetőségét, tagjait, hogy a helyben szervezett jótékonysági rendezvényeik útján gyűjtött adományaikkal  segítsenek előteremteni az otthon felépítéséhez szükséges forrást, valamint majd a III. Magyar Világtalálkozó ideje alatt (2013. május19-26.) kétkezi munkájukkal járuljanak hozzá a ház felépítéséhez, átadásához, óriási örömet szerezve egy rászorult családnak. 

Csiszár Attila 1993-ban 17 évesen vonatbalesetben vesztette el mindkét lábát és jobb kezét, a hitét és akaraterejét viszont nem! 2004-ben házasodott, felesége Enikő, magyar-hittanszakos tanár. Két gyermekük született: Csenge 3 éves, Benedek 7 éves.  Jelenleg Szobon szolgálati lakásban élnek. Attila informatikusként dolgozik Budapesten,  150  km-t autózik Szob és Budapest között.

          Adományaikat folyamatosan kérjük eljuttatni alapítványunkhoz,

                                                   

hogy a Világtalálkozó megkezdéséig megtervezhessük ezt az otthont, előkészítsük az építkezést, hogy a rendezvény ideje alatt - minden szervezet képviseletében -  együtt kalákázhassunk az otthon végleges átadása érdekében, amit céljának megfelelően a

                                      „Határtalan Összefogás Otthonának” - nevezünk

Mindazokról megemlékezünk egy emléktáblán, akik adományukkal, munkájukkal segítették e ház felépülését.  

    Azt gondoljuk - példát mutatva az összefogásból - csodálatos érzések szabadulnak fel az emberben, amikor a világ magyarjai mutatnak példát egy magasztos cél érdekében!       

Széchenyi István szavai nyomán: „Merjünk nagyok lenni!”, Lőrincz Kálmán, a házépítés kezdeményezője mondotta:

 

 „Merjünk Házat –Hazát építeni hangyaszorgalommal, vasakarattal, mert minden magyar felelős minden magyarért.”

 

Jelszavunk: Itthon legyél Otthon!

 

 

A „Határtalan Összefogás Otthonának” Védnöke:

Szekeres Pál a Nemzeti Erőforrás Minisztérium sportpolitikáért felelős helyettes

államtitkára, olimpiai- és paralimpiai bajnok, egyedüliként a világon.

A Házat - Hazát Alapítvány Ft-számlaszáma: OTP Bank

Bankszámlaszám: 11714006 - 20342094

Nemzetközi bankszámlaszám, IBAN: HU391171400620342094 0000 0000

SWIFT KÓD: OTPVHUHB

Nemzetközi bankszámlaszám: ERSTE Bank Hungary Zrt USD: 11600006 - 00000000 - 30391264

Nemzetközi IBAN: HU23 1160 0006 0000 0000 3039 1264

 

A megjegyzésbe kérjük beírni: Határtalan Összefogás Otthona

További információk: e-mail: klorincz11@gmail.com – Tel: 36/30-945-4662

 

Honlapunk: www.hazathazat.hu

Panoráma Világklub honlap: www.vilagklub.hu

Magyarok Világtalálkozó honlapja: www.vilagtalalkozo.hu

               

Segítségüket előre is köszönjük!  

ADOMÁNYOZÓ, KALÁKÁZÓ ADATAI      

Név:........................................................................................................................
E-mail:.....................................................................................................................
Adományozni kíván?     …………igen……………….nem
Kalákázáshoz csatlakozik? …………igen……………….nem
                              
                                      Kérjük visszaküldeni szíveskedjen!
 
*Kitöltése nem kötelező, adatait semmilyen más célra nem használjuk!
 

 

CALL FOR ACTION!

Become part of a noble cause!

Hungarians of the world unite in an effort to help a disabled family

„Cooperation Without Frontiers for a Home”

For our young generation to imagine their future in their homeland, that is, for them to feel at home here in Hungary, the strongest impetus is the hope of someday owning their own home. With strong collaboration and savings, this dream can become a reality, according to the Hazat Hazat Foundation’s leaders, colleagues and volunteer workers, with their director Kálmán Lőrincz at the helm. More and more people are lining up to support their daring vision, which proves that civil organizations are indeed alive and that with the right motivation and and the right cause, Hungarians are in fact a united nationality when given an encouraging goal.

In addition to a number of civil organizations and charitable citizens, the Panorama World Club network is also helping to make the dream come true: they are mobilizing expatriate Hungarians to support the Hazat Hazat Foundation. They are actively promoting charitable actions and next year’s participants of the Hungarian World Summit will be building a home for the disabled under the banner of „cooperation without frontiers”. Expatriate Hungarians will be carrying bricks, mixing cement, painting walls and designing the home environment. In the interest of making this event a reality, the Hazat Hazat Foundation, established in 1992, is calling on all Hungarians around the world to join in this wonderful effort and provide an example by offering their support, by donating and by volunteering. Let’s unite in building a home for a disabled family!

            Dr. László Tanka, the World Club’s founding president, together with Kálmán Lőrincz, the Hazat Hazat Foundation’s director, and the president of Panorama World Club’s sister club of Pest County, are calling on all fellow Hungarians, both at home and abroad, on all 80 World Club leaders and members to support the cause and help raise the necessary funds to build this house  through the collection of donations at locally organized events. On top, they call on them to recruit volunteers at the third Hungarian World Summit on May 23rd to help build this house, participate in its inauguration, and make a needy family extremely happy.

The head of the family Mr.Attila Csiszár was 17 years old in1993 when he lost both of his legs and his right arm in a train accident, but he never lost his faith and his will to live . He got married in 2004. His wife Enikő is teaching Hungarian language and theology.They have 2 children, Csenge is 3, Benedek is 7 years old. The family lives in Szob, a rural village in North Hungary, in a small rented apartment. Attila works as an information specialist in Budapest, driving  150 km back and forth each day.
All those who helped build the home through their  donations and volunteer work will be honoured with a plaque.

 

We would kindly request all donations to be sent continuously to our Foundation, and no later than March 15th, 2013

 

in order that the house be designed in time for the World Summit, plans for building it be prepared, and that during the event, with the representation of all organizations, we all volunteer together to build this home and hand it over ceremoniously to the family under the banner of „Cooperation without Frontiers for a Home”.

All those who helped build the home through their  donations and volunteer work will be honoured with a plaque.

It is our fundamental belief that wonderful feelings of fulfilment and joy will spread when the Hungarians of the world unite in a common, sublime goal and set an example!

In the words of István Széchenyi: „Let’s dare to be big!”, and in the words of Kálmán Lőrincz, the initiator of this project, „Let’s dare to build a house and a home with diligence and willpower, because every Hungarian is responsible for his and her fellow Hungarian.”

 

Our motto: Be at home here at home!

                        The „Cooperation Without Frontiers for a Home” protector:

Pál Szekeres, deputy state secretary of the National Resources Ministry, responsible for Sports, one time Olympic and Paralympic champion, unique in the world

                   

The Házat - Hazát Foundation’s HUF Bank: OTP Bank 

Bank Account Number: 11714006 - 20342094

International bank account number: HU39 1171 4006 2034 2094 0000 0000

SWIFT CODE: OTPVHUHB

ERSTE Bank Hungary Zrt - USD: 11600006 - 00000000 - 30391264

International IBAN account: HU23 1160 0006 0000 0000 3039 1264

 

         In the note please write: Cooperation without Frontiers for a home

 

For more information: e-mail: klorincz11@gmail.com – Tel: 36/30-945-4662

Website: www.hazathazat.hu

Panorama website: www.vilagklub.hu

Word Expo website: www.vilagtalkozo.hu

We thank you in advance for your kind support!

PERSONAL DATA OF DONOR AND SWEAT EQUITY WORKER

 
Name:............................................................................................................ …..
E - mail:..............................................................................................................
Willing to donate? ………………..yes…………….no
Willing to participate in sweat equity work?...............yes…………..no
 
                       Please, send your answer back to klorincz11@gmail.com!
 
*Completion of questioner is not mandatory. Your data is never used  for any other purpose!