HÁZAT – HAZÁT ALAPÍTVÁNY

Építsünk házat és hazát, hangyaszorgalommal, vasakarattal

Terveink

A Házat – Hazát Alapítvány új lendületet szeretne adni a rászoruló fiatalok gyermekváró otthon-teremtésének, ezáltal az építőiparnak, - amely a mindenkori  gazdasági növekedés  motorja is,

                            S E G Í T Ő    K E Z E T,   lehetőséget nyújtani azon fiataloknak, akik:

- önerejükből nem tudnának maguknak otthont teremteni, másrészt

- akik gyermekeket szeretnének vállalni,  a családalapítást méltányos körülmények között kívánják megteremteni, ugyanakkor

- itthon szeretnének boldogulni, dolgozni, családot fenntartani.

Számukra:

  • Korszerű, A+ minősítésű,
  • elérhető árú otthonok építését, illetve
  • vidéki települések elhagyott épületeinek felújítását tervezi.  

Ezért hirdette meg alapítványunk az

ITTHON legyél OTTHON,

Gyere haza

nemzeti lakásépítési- felújítási- és munkahely-felkutatási

programját.    

Ezt oly módon kívánja megoldani, hogy ötvözi az:

  1. állami- egyházi pénzalapok-, a pályázati források, hazai – és külföldi szponzorok támogatásait  
  2. a lakás-várományosok önerejét,
  3. a kaláka-munka előremutató, összefogó, mozgósító erejét, ezáltal olcsóbbá téve az építkezést és közben a települések fejlődését  is szolgálva.
  4. A fenntartható építés eszményének megvalósításában az önkormányzatokkal összefogva, tehát segítve a helybéli munkahely-teremtést, a fiatalok megtartását, vagy visszahívását  vidékre.

Közeljövőben induló programjaink:

Budapest:

A  főváros különböző kerületeinek illetékeseivel tárgyalások kezdeményezése építési telkekkel kapcsolatban, a fiatalok otthonteremtése érdekében.

Elsőként egy mozgássérült fiatalembert- és családjának szeretnénk otthont építeni, akinek életfelfogása és életszeretete - családjával együtt - példaként állítaható

a fiatalok elé is. 

Vizsoly

I.      Feltérképeztük, milyen képzettségű munkaerőre van szüksége a helyi közösségnek, akiknek egyben munkát,  munkahelyet is tudnak biztosítani

II.      Az önkormányzat  3 db építési telket ajánlott fel a tervezett alapítványi építkezéshez

III.     Építendő házak tervei elkészültek

   IV.      Forrás - teremtés

Szőreg

          Egy nyolc-gyermekes család építkezésének támogatása, ahol az Édesanya egyedül neveli gyermekeit - akik mind  tanulnak -  a Nagymama  segítségével.

2012. szeptemberében - a már hagyományos kötsei értelmiségi találkozón - a résztvevők rendszerint adományt gyűjtenek egy előre kitűzött jótékony célra.  Ebben az évben egy nagycsaládos számára gyűjtöttek, ahol minden gyermek tanul.  

Alapítványunk ezt a szöregi nagycsaládot - nyolc gyermekkel - ajánlotta figyelmébe - a Kötsén nyilatkozó Balog Zoltán miniszter úrnak.

A családot szerény eszközeivel korábban már alapítványunk is támogatta.

Ez a nagycsalád saját anyagi erejéből-  és tevőlegesen is elkezdte - szinte tégláról-téglára - felépíteni otthonukat.

Ők nyerték  el az előbbiekben említett  pénz-adományt 2013. januárjában és így tető alá tudták hozni az épületüket, már be is költöztek!

                    A l a p í t v á n y u n k   i s   k ö s z ö n e t é t   f e j e z i   k i  az  

                                            A D O M Á N Y O Z Ó K N A K !

 

                                       További terveink:    

        Jelszó: Fiatalokat visszacsábítani a vidéki településekre!

                                 Ezúton is javítva a vidéki települések fenntarthatóságát!

Erdőkürt

Gyümölcsfa- és akácfa csemeték adományozása Erdőkürt településnek!

A Házat - Hazát Alapítvány részére egy cég felajánlott gyümölcsfa- és akácfa csemetéket.  Alapítványunk tovább ajánlotta azokat - többek között - Erdőkürt településnek, amely település korábban már megszavazott 10 db telket alapítványunknak.  Így a település lakóssága - 600 db alma-, cseresznye-, körte- és meggyfához, valamint 1000 db akácfához jutott, tehát minden lakósnak jutott a facsemetékből és közben a helyi méhészek is profitálhatnak az akácfa telepítésből. Sőt az önkormányzat is ki tudott alakítani egy kis gyümölcsöst.

Az elöregedő település fiatalokkal való benépesítésének elősegítése, elindítása.

2012. decemberében a település Képviselő Testülete határozata értelmében építési telkeket ajánlottak - megfelelő szerződés megkötése mellett - alapítványunknak, hogy fiatalok számára otthonokat építhessünk, amikor rendelkezésünkre állnak a megfelelő források.
 

Egyházasdengeleg

Polgármesteri megkeresés, személyes találkozást követően tárgyalások elindítása.

Zalabér

Személyes találkozó- és tárgyalás előkészítése.

Pátka

Az alapítvány bemutakozása a Testület előtt megtörtént. 

                                                     

Távlati elképzeléseink:                   

                                            Mottó: Merjünk nagyok lenni.

                                                gróf  Széchenyi István                            

2015 év végéig:

         2000 gyermekváró otthont tudnánk felépíteni- és felújítani

              az ország különböző településein, ahol fogadókész

                                     az önkormányzat.

 

                           Természetesen egyedül nem megy!

   Mindez a rendelkezésre álló források függvényében valósúlhat

                                              meg!

                            Összefogásra van szükség!

 

                                  Merjünk nagyot álmodni !

                                      Lőrincz Kálmán